Αναρτήσεις κατηγορίας Ανοικτοί Διαγωνισμοί

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Αριθμός διακήρυξης: 2/2016 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές

Αριθμός διακήρυξης: 3/2015 ΑΣΦ. ΠΡΟΣ. Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2015 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό ασφάλισης οχημάτων ΕΚΑΒ με αρ. διακ. 1/2015

Ανακοίνωση Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 1/2015 Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 1/2014 Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Ανάπτυξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Εγκατάσταση συστήματος στρατηγικής και επιχειρησαικής ανάλυσης, πληροφόρησης και διοίκησης 27-12-2013

Αριθμός διακήρυξης: 5/2013/3 Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος), Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Bear