Αναρτήσεις κατηγορίας ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ

Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων Κωδ. ΟΠΣ:5070518/ Υποέργο 7 Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας […]

Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 – Περιφέρεια Ηπείρου

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ηπείρου Κωδ. ΟΠΣ:5070509/Υποέργο 5   Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για […]

Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης:Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Κωδ. ΟΠΣ:5070042/ Υποέργο 7   Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας […]

Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κωδ. ΟΠΣ:5070508/ Υποέργο 7 Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας […]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Τίτλος έργου: «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»  Τίτλος υποέργου: Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη […]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Τίτλος έργου: «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»  Τίτλος υποέργου: Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη […]

Bear