Αναρτήσεις κατηγορίας Νέα – Ανακοινώσεις

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 14/24-04-2024 (θέμα 34) για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 27/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού και διαδικασιών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. για το έτος 2024. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων […]

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 05/15-02-2024 (θέμα 68) για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού, υπηρεσιών και εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 20/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού, υπηρεσιών και εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. για το έτος 2024. Η […]

Εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Σύνδεσμος προς το έγγραφο  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τομέων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Καβάλας

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα  Ιούλιο – Αύγουστο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 20-05-2024. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο […]

29ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 29ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2024-25, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και Ηράκλειο.   Σχετικό υλικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29ου ΕΠΙ Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Έντυπο αίτησης Αθήνας Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης ‘Εντυπο αίτησης Πάτρας ‘Εντυπο αίτησης Ηρακλείου    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα  Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 15-05-2024. Οι Διευθυντές να […]

Bear