Δημοσιεύσεις από ΖΕΤΤΑ ΚΑΛΛΑ

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.: 1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/11527/18-06-2024 με ΑΔΑ: 94ZZ46MTL6-K1M εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ελέγχου της έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2024-2025 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ : α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 […]

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 13/16-04-2024, (θέμα 21) για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους από την επιτροπή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό έτους 2024 της Κ.Υ του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους από την επιτροπή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό έτους 2024 της Κ.Υ του ΕΚΑΒ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Χαλκίδας

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στον  Τομέα Χαλκίδας για το χρονικό διάστημα  15 Ιουνίου έως και 15 Σεπτέμβριου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 06-06-2024. Οι Διευθυντές να αποστείλουν […]

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 14/24-04-2024 (θέμα 34) για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 27/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας λοιπού υλικού και διαδικασιών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. για το έτος 2024. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων […]

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, Αερίων και Ιματισμού για το έτος 2024 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ04/30-01-2024 (Θέμα 88) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 26/02/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, Αερίων και Ιματισμού για το έτος 2024  για το έτος 2024. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των […]

ERGAZOMENOI EKAB
FORUMS EKAB
webmail EKAB
ΑΫΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ e-class EKAB
PROMITHTEIES EKAB
ESPA EKAB

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η Ευρώπη σου
diavgeia EKAB
diavgeia EKAB
INSTITOUTO YGIEINHS & ASFALEIAS
KODIKAS ITHIKIS SIMPERIPHORAS
EPIKOINONIA EKAB
Bear