Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ7/23-02-2021 (Θέμα 58) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ7/23-02-2021 (Θέμα 58) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Ελευθερία Καλούδη, υπάλληλο του κλάδου  ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

β)  Ιωάννη Λούκο, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ . ΤΟΥ  ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π.  ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear