Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (AE 25 – 32) 30-01-2013 έως 06-02-2013 – Προμήθειες ανταλλακτικών & Εργασίες επισκευής των ασθενοφόρων του Παραρτήματος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (AE 25 – 32) 30-01-2013 έως 06-02-2013 – Προμήθειες ανταλλακτικών & Εργασίες επισκευής των ασθενοφόρων του Παραρτήματος

AE 25/18-1-13: Προµήθεια γνήσιου ανακατασκευασµένου κινητήρα και άλλων ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΙ 6472 (Citroen) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου VF7ZBTWNB17419832

1. Κινητήρας (C0139QG) : τεµ. 1

2. Φλαντζόκολλα (C5103523EB) : τεµ. 1

3. Λάδια κιν. 10W-40 CITROEN 1lt : τεµ. 6

4. Αντιψυκτικό (C997970) : τεµ. 6

5. Φλάντζα πολλαπλής εξάτµισης (C034970) : τεµ. 4

6. Φλάντζα πολλαπλής (C172929) :τεµ. 1

7. Γκουζόνι (C035568) : τεµ. 11

8. Παξιµάδι (C034122) : τεµ. 11

9. Φλάντζα εξάτµισης (C170915) : τεµ. 1

10. Διακλαδωτήρας (C1336A6) :τεµ. 1

11.Τσιµούχα ( C133983) : τεµ. 1

12.Θερµοστάτης (C133837) : τεµ. 1

13.Λάστιχο θερµοστάτη (C134030):τεµ.1

14.Φλάντζα (C0348F6) : τεµ. 2

15.Φλάντζα πολλαπλής (C0348E6):τεµ.2

16.Κολλάρο (C1424Y6) : τεµ. 1

17.Κολλάρο αέρος (C1424Y7) : τεµ. 1

18. Δακτυλίδι κολλάρου αέρα (C1424V5) : τεµ.1

19.Υγρό υδρ. τιµονιού (C9730AC): τεµ. 2

20. Κλιπς (C792828) : τεµ. 1

21. Σωληνάκι (C1573V6) : τεµ. 1

22. Σφικτήρας µεταλ. 16-27 : τεµ. 2

23.Σφικτήρας µεταλ. 12-22 : τεµ. 2

24.Τσιµούχα (C300924) : τεµ. 1

25.Τσιµούχα (C301033) : τεµ. 1

26.Κολάρο καλοριφέρ (C6466G3):τεµ. 1

Οι κωδικοί είναι της CITROEN

Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει μετά από συννενόηση με το ΕΚΑΒ Λαμίας στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

 

AE 26/18-1-13: Εργασία από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΙ 6472(Citroen) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου VF7ZBTWNB17419832.

– Εργασία αντικατάστασης του κινητήρα συµπεριλαµβανοµένων αποσύνδεσης και επανασύνδεσης πολλαπλών εισόδου και εξόδου, αντλίας υδραυλικού τιµονιού, συµπιεστή του κλιµατιστικού, ψυγείου, πλήρωση µε λιπαντικό και ψυκτικό υγρό, αποσύνδεση επανασύνδεση κιβωτίου ταχυτήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αυτοκινήτου και σχετίζονται µε την αντικατάσταση του κινητήρα και των υπολοίπων ανταλλακτικών που περιγράφονται στην Α25/18-1-13 διακήρυξη.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

– Το ασθενοφόρο βρίσκεται λυµένο στην αντιπροσωπεία CITROEN ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΕΛΛΗΣ Ε.Π.Ε.) και ο µειοδότης µε δικά του έξοδα θα προβεί στην µετακίνηση του ασθ/ρου στο συνεργείο του.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

Προμήθεια

 

AE 27/18-1-13: Προµήθεια γνήσιου ανακατασκευασµένου κινητήρα και άλλων ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΙ 6473 (Citroen) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου VF7ZBTWNB17415415

1. Κινητήρας (C0139QG) : τεµ. 1

2. Αντιψυκτικό (C997970) : τεµ. 6

3. Λάδια κιν. 10W-40 CITROEN 1lt : τεµ. 6

4. Φλαντζόκολλα (C5103523EB) : τεµ. 1

5. Θερµοστάτης (C133837) : τεµ. 1

6. Καπάκι θερµοστάτη (C1336A1) : τεµ. 1

7. Λάστιχο θερµοστάτη (C134030):τεµ.1

8. Μπουζί (C5960F0) : τεµ. 4

9. Κολλάρο (C1192E4) : τεµ. 1

10. Σωληνάκι λαδιού (C1192E5) : τεµ. 1

11. Ροδέλα τάπας λαδιού (C016430): τεµ. 2

12. Φλάντζα (C221914) : τεµ. 1

13. Ρουλεµάν ηµιαξονίου (C324706): τεµ. 1

14. Τσιµούχα (C300924) : τεµ. 1

15. Τσιµούχα (C301033) : τεµ. 1

16. Φλάντζα πολλαπλής εξάτµισης (C034970) : τεµ. 4

17. Φλάντζα εξάτµισης (C170915) : τεµ. 1

18. Υγρό υδρ. τιµονιού (C9730AC): τεµ. 2

19. Κολλιέ 8-16 : τεµ. 4

20. Σφικτήρας µεταλ. 16-27 : τεµ. 2

21. Σφικτήρας µεταλ. 20-32 : τεµ. 2

22. Σφικτήρας µεταλ. 12-22 : τεµ. 2

23. Βαλβολίνη (C9730AA) 1lt : τεµ.2

24. Βαλβολίνη 4×4 (C9730A7) : 2lt

25. Κολλάρο αέρος (C1424Y7) : τεµ. 1

26. Δακτυλίδι κολλάρου αέρα (C1424V5) : τεµ.1

27. Σωληνάκι (C1573V6) : τεµ. 1

28. Φλάντζα πολλαπλής (C172929) :τεµ. 1

29. Τσιµούχα (3109) : τεµ. 2

30. Λαιµός εξάτµισης (C0341H4) : τεµ. 1

31. Γκουζόνι (C035568) : τεµ. 11

32. Παξιµάδι (C034122) : τεµ. 11

33. Λάστιχο εξάτµισης (C1755S4) : τεµ. 1

34. Λάστιχο (C1755E9): τεµ. 2

35. Βάση (C1755K8) : τεµ. 1

– Οι κωδικοί είναι της CITROEN.

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

 

AE 28/18-1-13: Εργασία από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΙ 6473(Citroen) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου VF7ZBTWNB17415415.

– Εργασία αντικατάστασης του κινητήρα και επισκευή διαρροής κιβωτίου 4χ4, συµπεριλαµβανοµένων αποσύνδεσης και επανασύνδεσης πολλαπλών εισόδου και εξόδου, αντλίας υδραυλικού τιµονιού, συµπιεστή του κλιµατιστικού, ψυγείου, πλήρωση µε λιπαντικό και ψυκτικό υγρό, αποσύνδεση επανασύνδεση κιβωτίου ταχυτήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη που

είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αυτοκινήτου και σχετίζονται µε την αντικατάσταση του κινητήρα και των υπολοίπων ανταλλακτικών που περιγράφονται στην Α27/18-1-13 διακήρυξη.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

– Το ασθενοφόρο βρίσκεται λυµένο στην αντιπροσωπεία CITROEN ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΕΛΛΗΣ Ε.Π.Ε.) και ο µειοδότης µε δικά του έξοδα θα προβεί στην µετακίνηση του ασθ/ρου στο συνεργείο του.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

Πομήθεια

 

AE 29/21-1-13: Προµήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΥ 8591 (Mercedes) του EKAB Λαµίας

µε αρ. πλαισίου WDB9030621P687101.

1. Πίσω άξονας (X004800150) : τεµ. 1

2. Βαλβολίνες διαφορικού (A001989330312) : 2lt

– Οι κωδικοί είναι της Mercedes.

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

 

AE 30/21-1-13: Εργασία από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΥ 8591 (Mercedes) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου WDB9030621P687101.

– Εργασία αντικατάστασης του πίσω άξονα και οποιαδήποτε άλλη που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αυτοκινήτου που σχετίζονται µε τα ανταλλακτικά που περιγράφονται στην Α29/21-1-13 διακήρυξη.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µε-τακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

– Το ασθενοφόρο βρίσκεται λυµένο στην αντιπροσωπεία MERCEDES ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) και ο µειοδότης µε δικά του έξοδα θα προβεί στην µετακίνηση του ασθ/ρου στο συνεργείο του.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

Προμήθεια

 

AE31/21-1-13:

Προµήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΥ 8591 (Mercedes) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου

WDB9030621P687101.

1. Κινητήρας ανακατασκευής (A111010349880) : τεµ. 1

2. Πολλαπλή εξαγωγής (A1111400809) : τεµ. 1

3. Φλάντζα (A1111410780): τεµ. 1

4. Σετ συµπλέκτη(3000826901) : τεµ. 1

5. Παξιµάδι (A1201420072):τεµ. 11

6. Φλάντζα (A1111420880): τεµ. 1

7. Μπουζί (A003159750326): τεµ. 4

8. Σωλήνας (A1111870302): τεµ. 1

9. Μαρκούτσι ( A1111870482): τεµ. 1

10.Αντλία νερού (A111200410180) : τεµ 1

11.Αµορτισέρ τεντωτήρα ιµάντα (A1112000414) : τεµ. 1

12.Θερµοστάτης (A1112000915) : τεµ 1

13.Τροχαλία (A1112000070): τεµ. 1

14.Σωλήνας (A1112030282): τεµ. 1

15.Κολλάρο (A9015010882): τεµ. 1

16.Σωλήνας (A9015010982): τεµ. 1

17.Κόλλα (A003989982010): τεµ. 1

18.Αντιψυκτικό (A000989082510) : Τεµ. 2

19.Παξιµάδι (A0009902552): τεµ. 4

20.Δακτυλίδι (A0219970748): τεµ. 1

21.Ιµάντας (A0119974992) : τεµ. 1

22.Κολιές 20-32 (V53912032): τεµ. 8

23.Κολιές 40-60 (V53914060): τεµ. 4

24.Πλαστικός σφικτήρας 3,6×300 (502151) : τεµ. 30

25.Νερό απιονισµένο 4ΜΥ : τεµ.2

26.Λάδι κινητήρα 10W40 1lt (50027706) : τεµ. 2

27.Λάδι κινητήρα 10W40 4lt (50027711) : τεµ. 2

– Οι κωδικοί είναι της Mercedes.

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

 

AE32/21-1-13:

Εργασία από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΥ 8591 (Mercedes) του EKAB Λαµίας µε αρ. πλαισίου WDB9030621P687101.

Εργασία αντικατάστασης του κινητήρα, επισκευή του κιβωτίου ταχυτήτων και οποιαδήποτε άλλη είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αυτοκινήτου και σχετίζεται µε τα ανταλλακτικά που περιγράφονται στην Α31/21-1-13 διακήρυξη.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

– Το ασθενοφόρο βρίσκεται λυµένο στην αντιπροσωπεία MERCEDES ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) και ο µειοδότης µε δικά του έξοδα θα προβεί στην µετακίνηση του ασθ/ρου στο συνεργείο του.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

– Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

Προμήθεια

Bear