Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΕ 62 – 65) 19-02-2013 έως 22-02-2013 – Προμήθεια ανταλλακτικών & Εργασίες Επισκευής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΕ 62 – 65) 19-02-2013 έως 22-02-2013 – Προμήθεια ανταλλακτικών & Εργασίες Επισκευής

AE 62/14-02-2013: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 9958 ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Λαμίας με αρ. πλαισίου (VW1ZZZ7HZ9H082726).

Ακολουθεί περιγραφή & τεμάχια:

1. Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) : τεμ. 1 (ένα)

2. Κόλλες συγκόλλησης παρμπρίζ : τεμ. 2 (δύο)

3. Λάστιχο ανεμοθώρακα : τεμ. 1 (ένα)

4. Καθαριστικό : τεμ. 1 (ένα)

– Η παραάδοση των ανταλλακτικών θα γίνει μετά από συνεννοήση με το ΕΚΑΒ Λαμίας και με έξοδα του προμηθευτή στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες.

– Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση.

– Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

AE 63: Εργασία για την επισκευή του ΚΗΙ 9958 ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Λαμίας με αρ. πλαισίου (VW1ZZZ7HZ9H082726).

Τοποθέτηση ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και των υλικών που περιγράφονται στην Α62/14-02-2013 διακήρυξη.

 

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες.

– Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση.

– Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει της συμφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιμηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση μετακίνησης του οχήματος εκτός της έδρας του Παραρτήματος.

– Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

AE 64: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθενοφόρου ΚΗΥ 8594 με αρ. πλαισίου WDB903062IP688044 (Mercedes 314) του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Ακολουθεί περιγραφή & τεμάχια:

1. Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) : τεμ. 1 (ένα)

2. Κόλλες συγκόλλησης παρμπρίζ : τεμ. 2 (δύο)

3. Λάστιχο ανεμοθώρακα : τεμ. 1 (ένα)

4. Καθαριστικό : τεμ. 1 (ένα)

 

– Η παραάδοση των ανταλλακτικών θα γίνει μετά από συνεννοήση με το ΕΚΑΒ Λαμίας και με έξοδα του προμηθευτή στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες.

– Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση.

– Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

AE 65: Εργασία για την επισκευή του ασθενοφόρου ΚΗΥ 8594 με αρ. πλαισίου WDB903062IP688044 (Mercedes 314) του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Τοποθέτηση ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και των υλικών που περιγράφονται στην Α64/14-02-2013 διακήρυξη.

 

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες.

– Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση.

– Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει της συμφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιμηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση μετακίνησης του οχήματος εκτός της έδρας του Παραρτήματος.

– Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες επισκευής

Bear