Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΕ Α455 – Α457) 29-10-2012 έως 02-11-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΕ Α455 – Α457) 29-10-2012 έως 02-11-2012

ΑΕ 455/29-10-12: Εργασία γενικού πλυσίµατος τριών (3) ασθ/ρων ΚΗΙ 6285, ΚΗO 3276, ΚΗY 8439 του ΕΚΑΒ Λαµίας

– Η εργασία θα γίνει µε πίστωση

– Η προσφορά να ισχύει για τρείς µήνες

 

ΑΕ 456/29-10-12: Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗI 9950 (VW) µε αρ. πλαισίου WV1ZZZ74Z9HO815 του EKAB Λαµίας. Ακολουθεί περιγραφή & τεµάχια.

1.Ανεµοθώρακας (παρµπρίζ) : τεµ 1 (ένα),

2. Κόλλες συγκόλλησης παρµπρίζ : τεµ 2 (δύο),

3.Λάστιχο ανεµοθώρακα : τεµ 1 (ένα),

4. Καθαριστικό : τεµ 1 (ένα)

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία
– Η προσφορά θα ισχύει για 2 µήνες
– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση

 

ΑΕ 457/29-10-12: Εργασία επισκευής του ασθ/ρου ΚΗI 9950(VW) µε αρ. πλαισίου WV1ZZZ74Z9HO815 του EKAB Λαµίας.

1. Τοποθέτηση ανεµοθώρακα (παρµπρίζ) κ.λ.π. υλικών που περιγράφονται στην Α 457/29-10-12 διακήρυξη

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης

φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

– Η προσφορά θα ισχύει για 2 µήνες

– Η εργασία θα γίνει µε πίστωση

Εργασία πλυσίματος –  Προμήθεια ανταλλακτικών – Εργασία επισκευής

Bear