Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας 25-07-2012 έως 30-07-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ Λαμίας 25-07-2012 έως 30-07-2012

1)

Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 3366 και µε αρ. πλαισίου ZFA23000006007377 (FIAT DUCATO 14 AM¬BUL 124) του EKAB Λαµίας.

Ακολουθεί περιγραφή & τεµάχια:

• Ανεµοθώρακας (παρµπρίζ) : τεµ 1

• Κόλλες συγκόλλησης παρµπρίζ : τεµ 2

• Λάστιχο ανεµοθώρακα : τεµ 1

• Καθαριστικό : τεµ 1

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας και µε έξοδα του προµηθευτή στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

-Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

 

2)

Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθ/ρου VW µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9958 και αρ. πλαισίου (VW1ZZZ7HZ9H082726) του EKAB Λαµίας.

Ακολουθεί περιγραφή & τεµάχια:

1. Ανεµοθώρακας (παρµπρίζ) : τεµ 1

2. Κόλλες συγκόλλησης παρµπρίζ : τεµ 2

3. Λάστιχο ανεµοθώρακα : τεµ 1

4. Καθαριστικό : τεµ 1

– Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει µετά από συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Λαµίας και µε έξοδα του προµηθευτή στο συνεργείο του επισκευαστή που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η προµήθεια θα γίνει µε πίστωση.

 

3)

Εργασία για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΙ 3366 µε αρ. πλαισίου ZFA23000006007377 (FIAT DUCATO 14 AMBUL 124) του EKAB Λαµίας.

• Τοποθέτηση Ανεµοθώρακα (παρµπρίζ).

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η εργασία θα γίνει µε πίστωση.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

 

4)

Εργασία για την επισκευή του ΚΗΙ 9958 ασθ/ρου του EKAB Λαµίας µε αρ πλαισίου (VW1ZZZ7HZ9H082726) του EKAB Λαµίας

• Τοποθέτηση Ανεµοθώρακα (παρµπρίζ)

– Η προσφορά θα ισχύει για 3 µήνες.

– Η εργασία θα γίνει µε πίστωση.

– Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει βάσει της συµφερότερης προσφοράς δηλ. θα συνεκτιµηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση µετακίνησης του οχήµατος εκτός της έδρας του παραρτήµατος.

 

Προμήθεια

 

 

Bear