Προμήθειες ΕΚΑΒ Λάρισας – Τομέας Βόλου (ΑΕ 1086 – 1089) 04-11-2015 έως 10-11-2015 – Εμπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος τεσσάρων (4) οχημάτων του Τομέα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ Λάρισας – Τομέας Βόλου (ΑΕ 1086 – 1089) 04-11-2015 έως 10-11-2015 – Εμπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος τεσσάρων (4) οχημάτων του Τομέα

AE 1086/04-11-2015 – AE 1089/04-11-2015: Εμπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος τεσσάρων (4) οχημάτων του Τομέα

Επισκέψεις: 1 | Σήμερα: 1
Bear