Προμήθειες ΕΚΑΒ ΚΥ (ΑΕ 533) 02-10-2013 έως 08-10-2013 – Προμήθειες Πινακίδων – ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθειες ΕΚΑΒ ΚΥ (ΑΕ 533) 02-10-2013 έως 08-10-2013 – Προμήθειες Πινακίδων – ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

AE 533:

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 1, 6 TMX.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 2, 6 TMX.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 3, 6 TMX.

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 4, 6 TMX.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 6, 6 TMX.

6. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 40 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 1, ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, 1 TMX.

7. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 40 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 1, ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, 1 TMX.

8. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 3, 3 TMX.

9. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 7, ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, 2 TMX.

10. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 8, ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, 2 TMX.

11. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΥ 3, 6 TMX.

12. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20–30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΥ 10, 3 TMX.

13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25- 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 1, 5 TMX.

14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 2, 1 TMX.

15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 6, 4 TMX.

16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 06, 6 TMX.

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 8, 6 TMX.

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 9, 6 TMX.

19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 15, 2 TMX.

20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 21, 2 TMX.

21. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 01, 6 TMX.

22. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 02, 6 TMX.

23. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 05, 6 TMX.

24. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 06, 6 TMX.

25. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 07, 2 TMX.

26. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 08, 6 TMX.

27. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 cm Χ 60 cm, ΠΑΧΟΥΣ 2 – 4 mm, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: <ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ>, <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ> <ΦΟΡΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ>. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ: ΠΡ9, Α6, Υ2, Υ3, Υ5, Υ6. , 1 TMX.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

* Π.Δ. 105/1995 ( φεκ 87/α΄/ 10.4.1995) ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

* * * Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003): Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.Ι. 23/57/28-Ι-2000).

* Υ.Α.Β 178Ι/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄13.3.1996): Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Προμήθεια

 

Bear