Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης Εαρινό εξάμηνο 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης Εαρινό εξάμηνο 2023

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα : 1 τμήμα
Θεσσαλονίκη : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται τα τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους με ειδοποίηση στο email τους. Οι εγγραφές του Α Εξαμήνου θα διαρκέσουν από Τετάρτη 15-02-2023 έως και την Δευτέρα 20-02-2023 και ώρα 14:30. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής κάποιου επιτυχόντα, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας : 213 214 3 112, 213 214 3 113
Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης : 2310 397 156, 2310 397 157

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 2023

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2023

 

Bear