Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Επισυνάπτεται ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, όπως αντλήθηκε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear