Κλήρωση δωρεάς BCA College – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κλήρωση δωρεάς BCA College

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δωρεάς από το BCA COLLEGE, η οποία έγινε αποδεκτή από το ΔΣ του ΕΚΑΒ στην ΣΥΝ41/23-07-2021 έκτακτη συνεδρίασή του, για ολική υποτροφία σε πέντε αριστούχους μαθητές, τέκνα συναδέλφων του ΕΚΑΒ, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Κ.Υ. παρουσία των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κ.Υ., των Διευθυντών Παραρτημάτων ΕΚΑΒ, εφόσον επιθυμούν να προσέλθουν, των εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών Σωματείων των Εργαζομένων και όσων εργαζομένων επιθυμούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear