ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Ασκήσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων & κρίσεων σε ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ».🏥 🚑 🚒 🚔 🚨 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Ασκήσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων & κρίσεων σε ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ».🏥 🚑 🚒 🚔 🚨

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2022

 

Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ):

Έλεγχος ετοιμότητας σε ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» με τη πραγματοποίηση διυπηρεσιακών ασκήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων & κρίσεων.

Υπό την επιτήρηση κλιμακίου εξιδεικευμένων στελεχών του Τμήματος ασκήσεων ετοιμότητας του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ), στα πλαίσια της θεσμοθετημένης αρμοδιότητάς τους από το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ετοιμότητας των Υγειονομικών Σχηματισμών στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων & κρίσεων, πραγματοποιήθηκαν, στις 28 και 30 Νοεμβρίου 2022, δύο μεγάλες διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης εκκένωσης και προστασίας της δημόσιας υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» αντίστοιχα.

Με βάση τα σενάρια των ασκήσεων εκκένωσης, τα οποία είχαν εκπονηθεί από αρμόδια στελέχη των δύο νοσοκομείων και αφορούσαν εικονικά συμβάντα σεισμού και πυρκαγιάς, τα στελέχη του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ αξιολόγησαν την εφαρμογή των επίσημων επιχειρησιακών σχεδίων του Υπουργείου Υγείας «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και «ΠΕΡΣΕΑΣ» αλλά και το γενικότερο επίπεδο ετοιμότητας του Διοικητικού και του εμπλεκόμενου Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων για την εκκένωση των χώρων τους. Κοινός στόχος των εν λόγω ασκήσεων, ήταν ο συντονισμός και η εφαρμογή των απαραίτητων-προβλεπόμενων ενεργειών από το προσωπικό των Υγειονομικών Σχηματισμών που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως η Διοίκηση, η ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η ομάδα Πυρασφάλειας, οι υπεύθυνοι Ιατρικού-Νοσηλευτικού τομέα αλλά και του λοιπού προσωπικού. Τα σενάρια των ασκήσεων υλοποιήθηκαν από συνολικά διακόσια εξήντα συμμετέχοντες (260) του προσωπικού της Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας των δύο Νοσοκομείων αντιστοίχως, οι οποίοι λειτουργήσαν σε απόλυτη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΜΑΚ, του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και των εθελοντών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συνέδραμαν επιχειρησιακά για τη βέλτιστη έκβαση των ασκήσεων.

Στις ασκήσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, Δήμητρης Τσαλικάκης, η Υπεύθυνη του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας), ιατρός Τζίνα Λεπτοκαρίδου-Λακασσά, ο Διοικητής και οι Αναπληρωτές Διοικητές του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Νίκος Αντωνάκης, Γιώργος Ταρασίδης, Αλεξάνδρα Τιτοπούλου καθώς και ο Διοικητής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Παναγιώτης Παντελιάδης.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασκήσεων Ετοιμότητας του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ), με γνώμονα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών υγείας και την ελαχιστοποίηση των ανθρωπίνων απωλειών κατά την εξέλιξη συμβάντων εκτάκτων καταστάσεων & κρίσεων, θα συντονίσουν και θα αξιολογήσουν ανάλογες διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης που θα πραγματοποιηθούν σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε απόλυτη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ο βασικός σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης επιχειρησιακής λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του ρόλου των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των νοσοκομείων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας,

Κεντρική Υπηρεσία: Τέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα, Αττική.

T.: (+30) 213 214 3000, email: ekab@ekab.gr.

Δελτίο τύπου 03-12-2022

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ: Διυπηρεσιακές ασκήσεις προσομοίωσης για εκκένωση μετά από σεισμό και πυρκαγιά, σε ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (28 – 30 Νοεμβρίου 2022).

Bear