Κατανομή voucher ΕΚΑΒ Ηρακλείου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κατανομή voucher ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Λόγω της μη αποδοχής ορισμένων εκ των επιλαχόντων της κλήρωσης για τα voucher του Ξενοδοχειακού Ομίλου “Ghotels”, παρακαλούνται όσοι εργαζόμενοι του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου ενδιαφέρονται, όπως καταθέσουν την αίτησή τους στο Τμήμα Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας (e-mail: grammateia@ekab.gr) έως την Παρασκευή 14-08-2020 για την κατανομή των υπολειπόμενων voucher. Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τα διαθέσιμα voucher θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear