Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

Σύνδεση χρήστη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Γνωστοποιείται ότι η αναρτηθείσα στο site του ΕΚΑΒ την 04-09-19 με αρ. ΣΥΝ 29/02-09-2019 ΘΕΜΑ 99: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ δεν παράγει έννομες συνέπειες για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος απόσυρσης της αναρτήσεώς της.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear