Δημόσια κλήρωση συγκρότησης επιτροπών ετήσιας απογραφής αποθηκών των Τομέων Μυτιλήνης , Ρόδου και Σύρου του Παραρτήματος Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση συγκρότησης επιτροπών ετήσιας απογραφής αποθηκών των Τομέων Μυτιλήνης , Ρόδου και Σύρου του Παραρτήματος Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2019

Ανακοινώνεται ότι στις 6/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο γραφείο του  Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στην Ρόδο, λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του Π.Δ 146/2003, την υπ.αριθμ. 151360/9-12-2010 εγκύκλιο του ΥΥΚΑ , θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής αποθηκών για το οικονομικό έτος 2019  Τομέων Μυτιλήνης, Ρόδου και  Σύρου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον  Διευθυντή  του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Τομέας Ρόδου  κ. Καραταπάνη Σάββα, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Τσιμπλέκας  Χαράλαμπος, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τομέα Ρόδου

β)  Παναγιώτου Ηλίας, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τομέα Ρόδου

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3).

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

     ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

           ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ ΕΚΑΒ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο pdf

 

Bear