Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΕΚΑΒ προτίθεται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι: 30-03-2018 και η διάρκεια της ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι έως: 13-04-2018

Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
α/α ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Bear