Ανάρτηση Aυτοματοποιημένου Kαταλόγου υποψηφίων ιατρών ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση Aυτοματοποιημένου Kαταλόγου υποψηφίων ιατρών ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Αυτοματοποιημένου Καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, της με αριθμ. πρωτ.12906/23-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24-03-2021) Απόφαση – Προκήρυξη του ΕΚΑΒ με θέμα : “Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)” ΑΔΑ: 6B0OOΡ1Π-10Κ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./οικ.18203/23-03-2021 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα “Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΕΚΑΒ”

 

ΕΚΑΒ Αναλυτικά αποτελέσματα.pdf

ΕΚΑΒ Συγκεντρωτικά αποτελέσματα.pdf

Bear