Τεχνικές προδιαγραφές για τον ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ για δημόσια διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές για τον ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για τον ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ για δημόσια διαβούλευση

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email epitropi_ylikou@ekab.gr και θα διαρκέσει από 22/3/2016 έως 29/3/2016.

Bear