Τεχνικές προδιαγραφές για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ για δημόσια διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ για δημόσια διαβούλευση

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 04/04/2016 έως 11/04/2016.

Bear