Τεχνικές προδιαγραφές ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/Δ για διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/Δ για διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/Δ για διαβούλευση

Bear