Τεχνικές προδιαγραφές ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ για δημόσια διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ για δημόσια διαβούλευση

Η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων θα γίνεται στο ekab@ekab.gr και στο τηλ. 2132143327 για 7 μέρες.

Bear