Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για δημόσια διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για δημόσια διαβούλευση.

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 25/04/2016 έως 06/05/2016.

Bear