Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για Δημόσια Διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για Δημόσια Διαβούλευση

Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για Δημόσια Διαβούλευση

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο a.chandros@ekab.gr και στο 2313 326615 για 10 – 15 μέρες.

Bear