Τεχνικές προδιαγραφές ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για δημόσια διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για δημόσια διαβούλευση.

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 15/06/2016 έως 21/06/2016.

Bear