Τεχνικές προδιαγραφές αυτόματου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλύσης υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ προ διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές αυτόματου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλύσης υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ προ διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές αυτόματου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλύσης υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ προ διαβούλευση

Bear