Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΚΤΕΟ” ΜΕ CPV 71631200-2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΚΤΕΟ” ΜΕ CPV 71631200-2

Ανακοίνωση

Bear