Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΜΕ CPV 50112000-3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΜΕ CPV 50112000-3

Ανακοίνωση

Bear