Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ” ΜΕ CPV 50112000-3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ” ΜΕ CPV 50112000-3

Ανακοίνωση

Bear