Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ” με CPV 50112000-3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ” με CPV 50112000-3

Ανακοίνωση

Bear