Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ” με CPV 34913000-0 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ” με CPV 34913000-0

Ανακοίνωση

Bear