Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” με CPV 31431000-6 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” με CPV 31431000-6

Ανακοίνωση

Bear