Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” με CPV 24327000-2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” με CPV 24327000-2

Ανακοίνωση

Bear