Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ” ΜΕ CPV 44522200-7 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ” ΜΕ CPV 44522200-7

Ανακοίνωση

Όσοι επιθυμήσουν να καταθέσουν προτάσεις μπορούν να τις στείλουν στο a.chandros@ekab.gr και στο 2313 326615.

Bear