Τεχνικές προδιαγραφές “Υπηρεσίες παρακολούθησης & διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ” προ διαβούλευση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές “Υπηρεσίες παρακολούθησης & διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ” προ διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές “Υπηρεσίες παρακολούθησης & διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ” προ διαβούλευση

Bear