Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχου ρολού οροφής / πυράντοχης κουρτίνας, για το συνεργείο της ΚΥ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχου ρολού οροφής / πυράντοχης κουρτίνας, για το συνεργείο της ΚΥ του ΕΚΑΒ

Ανακοίνωση

Bear