Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη εταιρίας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού υπηρεσίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη εταιρίας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού υπηρεσίας

Ανακοίνωση

Bear