Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσιίες παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσιίες παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων ΚΥ ΕΚΑΒ

Ανακοίνωση

Bear