Δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές γαντιών νιτριλίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές γαντιών νιτριλίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές για γάντια νιτριλίου τίθονται σε δημόσια διαβούλευση

μέχρι την Παρασκευή 10/5/2013.

Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  gantia@ekab.gr

 

προδιαγραφές

Bear