Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης (CPV: 90920000-2) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης (CPV: 90920000-2)

Ανακοίνωση

Bear