Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για πλύση ακάθαρτου ιματισμού (CPV: 90910000-9) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για πλύση ακάθαρτου ιματισμού (CPV: 90910000-9)

Ανακοίνωση

Bear