Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη εταιρείας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. (CPV: 72212314-3) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη εταιρείας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. (CPV: 72212314-3)

Ανακοίνωση

Bear