Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση του αναβατορίου της Κ.Υ. (CPV: 50750000-7) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση του αναβατορίου της Κ.Υ. (CPV: 50750000-7)

Ανακοίνωση

Bear