Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV: 50313000-2) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV: 50313000-2)

Ανακοίνωση

Bear