Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση δικόλωνων-τετρακόλωνων ανυψωτικών μηχανημάτων της Κ.Υ. (CPV: 50000000-5) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση δικόλωνων-τετρακόλωνων ανυψωτικών μηχανημάτων της Κ.Υ. (CPV: 50000000-5)

Ανακοίνωση

Bear