Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΑΦΗΣ (ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ/ΒΑΦΕΙΟ) ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ” ΜΕ CPV 45442100-8 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΑΦΗΣ (ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ/ΒΑΦΕΙΟ) ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ” ΜΕ CPV 45442100-8

Ανακοίνωση

Όσοι επιθυμήσουν να καταθέσουν προτάσεις μπορούν να τις στείλουν στο a.chandros@ekab.gr και στο 2313 326615.

Bear