Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση χημικών τουαλετών (CPV: 45259200-9) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση χημικών τουαλετών (CPV: 45259200-9)

Ανακοίνωση

Bear