Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση ραδιοδικτύου της Κ.Υ. (CPV: 45259000-7) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση ραδιοδικτύου της Κ.Υ. (CPV: 45259000-7)

Ανακοίνωση

Bear