Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για ασθενοφόρα οχήματα υπέρβαρων ασθενών (CPV: 34114121-3) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για ασθενοφόρα οχήματα υπέρβαρων ασθενών (CPV: 34114121-3)

Ανακοίνωση

Bear